Genetiği değiştirilmiş bitkiler nereden geliyor – Haftanın istatistikleri

Bayburtgüzeli

Global Mod
Global Mod
Statista ve Technology Review tarafından transgen.de internet platformundan alınan verilere dayanan infografikte gösterildiği gibi, AB’de genetiği değiştirilmiş mahsullerin (GM mahsulleri) ekimi azalıyor ve 2022’de önemli bir çöküş yaşayacak. transgen.de’ye göre, ekim İspanya’da Bt mısır MON810 üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu mısır, şu anda AB’de yetiştirilmesi için izin verilen tek GDO’lu mahsuldür.


2016 ile karşılaştırıldığında, Bt mısırın sadece yarısı İspanyol tarlalarında yetişiyor.transgen.de’ye göre, İspanya’daki toplam mısır üretiminin oranı yaklaşık %30’dan %21,3’e düştü. AB’de mısırın ekildiği toplam alana bakıldığında, GD mısırın oranı yaklaşık %1’dir.
Genetik mühendisliği infografik
Şu anda 91 genetiği değiştirilmiş bitki (GM bitkisi) AB’ye ithal edilebilmekte ve gıda ve yem olarak pazarlanabilmektedir. İthalat izinleri temel olarak mısır, soya fasulyesi ve pamuğu içeren birkaç sözde olayla ilgilidir. Olaylar, genetiği değiştirilmiş bir bitkiyle sonuçlanan spesifik dönüştürülmüş bitki hücreleridir.


(Resim:

kepenk/3d maske

)Haftalık sütunumuzda teknoloji ve bilimden sayılar, eğriler ve diyagramlar sunuyoruz.doğallıktan umutluyum


Ancak gelecekte AB, “hedeflenen mutagenez ve cisgenez yoluyla” ortaya çıkan bitkiler için yeni bir yasal çerçeve oluşturmak istiyor. Bu, esas olarak CRISPR/Cas gen makası ve diğer genom düzenleme işlemlerini ifade eder. Bu tür bitkiler halen 20 yıllık genetik mühendisliği yasasına tabidir. Aslında bu, yetiştirme ve kullanma yasağı anlamına gelir. Genetik mühendisliği yasalarının bilimsel ve teknik ilerlemeye uyarlanması, uzun vadeli rekabet gücü ve gıda arzını sağlamak için tarımda yeniliklere izin vermelidir.

Bununla birlikte, Avrupa’daki ve özellikle Almanya’daki tüketiciler, genetiği değiştirilmiş bitki veya gıdalar konusunda bazı çekincelere sahiptir. Özellikle organik ürün alıcıları arasında gıdanın doğallığı satın almada belirleyici olmaktadır. Organik ürün tüketicileri arasında yapılan bir ankette yanıt verenlerin yüzde 90’ı bunu gerekçe olarak gösterdi. Katkı maddelerinin ve böcek ilaçlarının çok az kullanılması veya hiç kullanılmaması da anket katılımcılarının %80’inden fazlası için önemlidir. Hatta görüşülenlerin yaklaşık %74’ü organik ürünleri genetik mühendisliğinden muaf oldukları için satın aldıklarını açıkça belirtmişlerdir.


Ancak transgen.de’ye göre bu bir hatadır, çünkü organik mührü olan ürünlerde genetik mühendisliğinin kullanılması kanunen yasaklanmıştır, ancak bu, ondan kurtulmanın garantisi değildir. Organik ürünlerde belirli bir eşiğe kadar küçük GDO ilaveleri bile tolere edilir.(bsc)Haberin Sonu
 
Üst