Çözücü ve çözünen nedir ?

Sahinsah

Global Mod
Global Mod
Cozucu ve Cozunen Nedir?

Cozucu ve cozunenler, kimyasal reaksiyonlarda ortaya ckan kimyasal tepkimeleri acklamak icin kullanlan temel kavramlardr. Cozucu, reaksiyonun gerceklestigi ortamda oldugu icin, kimyasal reaksiyonlarn cozulmesi acsndan onemlidir. Cozunen, reaksiyona katlan maddelerdir. Bir cozucu, cozunebilen maddeleri parcacklar halinde eritmek icin kullanlr. Cozucu, cozunenlerin bir araya gelmesine ve tepkimeye girmesine izin verdiginden, kimyasal reaksiyonlarn cozumu icin oldukca onemlidir.

Cozucunun Ozellikleri

Cozucu, cozunebilen maddelerin bolunmesine ve reaksiyonlara girmesine olanak saglayan bir ortamdr. Cozuculerin cozunebilen maddeleri cozme ozelligi, cozucunun kimyasal yaps, kimyasal ve fiziksel ozellikleri ile belirlenir. Kimyasal yapsna gore, cozuculer, iki ana kategoride toplanr. Bunlar, kararl ve kararsz cozuculerdir. Kararl cozuculer, cozunebilen maddelerin tamamen cozulmesini saglar. Bununla birlikte, kararsz cozuculer, cozunebilen maddelerin tamamen cozulmesini saglamaz, ancak maddelerin parcalara ayrlmasn kolaylastrr.

Cozunenlerin Ozellikleri

Cozunenler, cozucu tarafndan cozulen maddelerdir. Cozunebilen maddeler, cozucunun kimyasal ve fiziksel ozellikleri tarafndan etkilenir. Cozunebilen maddeler, cozucu tarafndan cozulurken, kendi kimyasal yaplarn kaybederler. Cozunebilen maddeler, cozucunun kimyasal ve fiziksel ozellikleri tarafndan cozulurken, baz kimyasal tepkimeler gerceklesebilir. Cozunebilen maddeler, cozunebilirlikleri degisir. Baz cozunebilen maddeler, cozucu tarafndan cok kolay cozulurken, digerleri zor cozulur.
 
Üst